Vertraging in nieuw fietsplan voor het centrum van Venray

5 maanden geleden gepubliceerd

Al jaren klinkt er vanuit de gemeenschap van Venray frustratie over het fietsbeleid in het centrum. Ondanks beloftes van voormalige wethouders Brugman en Vervoort van Venray Lokaal is er nog steeds geen duidelijkheid. In het collegeprogramma van 2022 werd beloofd dat er nieuwe uitgangspunten zouden worden opgesteld voor het fietsen in het centrum.

Verwachte planning niet gehaald

Een planning die in juni 2023 werd gedeeld, beloofde dat er in februari 2024 een besluit zou worden genomen over een nieuw fietsplan. Dit plan zou dan in maart 2024 worden geïmplementeerd. Echter, het is nu maart 2024 en er ligt nog geen concreet fietsplan, noch een herziene planning of uitvoeringsplan.

Proefperiode van drie maanden

In een tussentijdse mededeling werd aangegeven dat de plannen zijn gewijzigd en dat er een proef van drie maanden zal plaatsvinden voordat er een definitief besluit wordt genomen. Dit zou in de vorm van een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Er werd ook beloofd dat er begin 2024 een herziene planning en uitvoeringsplan zou worden gedeeld.

Zorgen bij het CDA

Het CDA heeft aangegeven dat er onrust ontstaat bij belanghebbenden en heeft meerdere vragen gesteld. Ze vragen onder andere wanneer de herziene planning en het uitvoeringsplan ontvangen zullen worden. Ze vragen ook hoe het uitvoeringsplan met belangrijke stakeholders is besproken, hoe zij hebben gereageerd, en wat er tijdens de proefperiode zal gebeuren. Verder vraagt het CDA waarom er een proefperiode nodig is voordat er een besluit kan worden genomen over nieuwe verkeersregels en waarom de planning opnieuw vertraging heeft opgelopen.

Communicatie naar bewoners en bezoekers

Het CDA vraagt ook hoe de gemeente van plan is om naar de bewoners en bezoekers van het centrum te communiceren over de proefperiode en/of de definitieve wijziging van de verkeersregels voor het fietsen in het centrum. De onduidelijkheid en vertraging in het fietsplan roepen veel vragen op en zorgen voor groeiende onrust onder de inwoners van Venray.