Illegale ontgrondingen in Venray leiden tot grote schade

4 maanden geleden gepubliceerd

In de gemeente Venray zijn illegale ontgrondingen uitgevoerd die tot grote schade hebben geleid. De betrokken partijen, waaronder overheden, agrariërs en ontgronders, wijzen naar elkaar voor de verantwoordelijkheid van de schade die is ontstaan.

De situatie

De ontgrondingen vonden plaats op tientallen percelen in het Loobeekdal in Merselo, eigendom van de familie Loonen. De bedoeling was om het land te egaliseren en drainage aan te leggen voor de grasproductie. Echter, de afgravingen hebben geleid tot verzakkingen van woningen van omwonenden, met miljoenen euro’s aan schade als gevolg.

Reacties

De provincie Limburg heeft vastgesteld dat er geen benodigde ontgrondingsvergunningen zijn aangevraagd voor de afgravingen. Het Waterschap Limburg, enkele grondbedrijven en agrariërs zoals de familie Loonen, hebben een last onder dwangsom gekregen. Deze moet betaald worden als ze opnieuw in de fout gaan.

De betrokken partijen hebben uitgebreid gereageerd op het voornemen van de provincie om de ‘bestuurlijke boete’ op te leggen. In brieven proberen ze vooral hun eigen onschuld te bewijzen en de schuld in de schoenen van de andere partijen te schuiven.

Beschuldigingen

Volgens melkveehouder Wim Loonen en zijn zoons schuiven overheden elkaar de zwartepiet toe en dwingen ze agrariërs illegale ontgrondingen door te voeren. Wim Loonen en zijn zoons beweren dat ze meerdere malen bij het Waterschap en de gemeente Venray hebben geïnformeerd of er een vergunning nodig was voor de afgravingen. Er kwam geen antwoord, zeggen ze. Wel ontvingen ze een aangetekende brief van de advocaat van het Waterschap Limburg, waarin stond dat ze per direct mee moesten werken aan het Loobeekdalproject. Alle kosten die uit het niet meewerken aan het project konden ontstaan, zouden op hen worden verhaald. ‘Wij zijn door een semi-overheid gedwongen medewerking te verlenen aan illegale handelingen’, aldus de familie Loonen.